ἑκατέρων

ἑκατέρων
ἑκάτερος
each of two
fem gen pl
ἑκάτερος
each of two
masc/neut gen pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • ἐκατέρων — κατεράω pour out imperf ind act 3rd pl κατεράω pour out imperf ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Lelantinischer Krieg — Darstellung zweier archaischer Reiter auf einer Vase des 6. Jahrhunderts v. Chr. Als Lelantischer Krieg wird ein Konflikt zwischen den griechischen Stadtstaaten Chalkis und Eretria bezeichnet, der sich in frühgriechischer Zeit – etwa 710 bis 650… …   Deutsch Wikipedia

  • Lelantischer Krieg — Datum ca.710–650 v. Chr. Ort Euböa Ausgang umstritten …   Deutsch Wikipedia

  • Guerra Lelantina — Fecha Entre finales del siglo VIII a. C. y la primera mitad del siglo VII a. C. Lugar Eubea, Grecia Resultado Sujeto de debate …   Wikipedia Español

  • обо˫амо — (6*) нар. 1.С обеих сторон: се сѹть ѡбрази лѹньнии четыре •а҃•ѥ же новоѥ г҃лють(с). мѣсѧчь||ныи наричють. •в҃•ѥ перекрои •г҃•ѥѥ. ѡбо˫амо горбаво. •д҃•ѥ свѣтло. КН 1280, 566а–б; ключисѧ по всемѹ градѹ въскорѣ за д҃нии || •м҃• ˫авлѧтисѧ на въздѹсѣ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • обоѥ — (343) числ. собир. 1. Средн. ед. То и другое: да ѣдѧть же и рыбы и обоѥ брашьно. сочиво же и велиѥ съ маслъмь. УСт XII/XIII, 211; в роли с.: имѣниѥ и крѣпость възносить ср҃дце. ѡбаче обоѥго страхъ г҃нь. (ἀμφότερα) Изб 1076, 166; ѱеѡдоръ.… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • LINUM — I. LINUM ex Graeco λίνον est, Arachnes in ventum, Plin. l. 7. c. 56. Idem Prooem. l. 19. Seritur, ac dici neque inter fruges neque inter hortensia potest linum. Sed in qua non occurret vitae parte, quodve miraculum maius, herbam esse, quae… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • PASTUS — I. PASTUS i. seu Pastas, Graece Παςτὸς seu Παςτὰς, velum significat variegatum plumariô opere, quod apud Paganos thalami vei oeci (ubi Numen colebatur) foribus praetendebatur. Inde παςτοφόρια, Templorum atria, in quibus eiusmodi vela praetenta… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • PINNA — I. PINNA Hebr. Gap desc: Hebrew, an per sermonis compendium, quasi spina fossaria, quia his quasi spinis aquam fodit piscis et sulcat? Graecis πτερύγιον, ab alarum similitudine. Ut enim pulse aeris feruntur alae et ferunt, ita promovent pisces,… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • υπερφαλάγγιση — η / ὑπερφαλάγγησις, ήσεως, ΝΜΑ και υπερφαλαγγίωσις και ύπερφαλάγγωσις Α [υπερφαλαγγίζω / ὑπερφαλαγγῶ] η επέκταση τής φάλαγγας στρατιωτικής παράταξης για να κυκλωθούν τα άκρα τής εχθρικής, υπερκέραση, περικύκλωση (α. «η υπερφαλάγγιση τών εχθρικών… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”